Anvisningar

KulturÖsterbottens projektbidrag för år 2020 lediganslås i januari 2020 med sista ansökningsdag 31.1.2020.

Vem kan ansöka om projektbidrag?

KulturÖsterbottens projektbidrag är avsedda för registrerade samfund, organisationer och föreningar.

Vad kan man ansöka om projektbidrag för?

KulturÖsterbotten beviljar projektbidrag för regionala projekt. Med det avses att projektet ska ha verksamhet i fler än en kommun eller på något annat sätt ha en regional betydelse på samkommunen SÖFUK:s område (Svenska Österbotten).

  • Projektbidrag beviljas endast projektaktiviteter, inte som allmänt verksamhetsbidrag.
  • Projektet ska vara baserat på det regionala kulturprogrammet Kulturprogram Österbotten. Programmet kan läsas här 

Om det är fråga om ett nytt projekt, ska det inledas samma år som bidraget beviljas.

När kan man ansöka?

KulturÖsterbottens projektbidrag för år 2020 lediganslås i januari 2020 med sista ansökningsdag 31.1.2020. Kultursektionen fattar beslut om beviljande av projektbidrag under vårvintern.

Hur stort bidrag kan man få?

KulturÖsterbotten förfogar år 2020 över ett anslag på sammanlagt 48.000 euro för regionala projektbidrag. Bidragssumman för ett enskilt projekt varierar vanligen mellan 500 och 5.000 euro.

Kan man få hela sin projektfinansiering från KulturÖsterbotten?

Nej. Ett projektbidrag från KulturÖsterbotten är samkommunal delfinansiering, vilket innebär att projektet bör ha även andra finansieringskällor. Eftersom projektmedlen är offentliga (samkommunala), kan ett projektbidrag från KulturÖsterbotten inte användas som privat finansieringsandel t.ex. i ett Leader-projekt.

När får man besked?

Kultursektionen fattar beslut om beviljande av projektbidrag på vårvintern. Därefter kontaktas samtliga sökande. De som beviljats projektbidrag får då information om hur bidraget ska rekvireras från KulturÖsterbotten, hur KulturÖsterbotten vill synas som projektfinansiär och hur verksamheten ska redovisas.

Har du frågor?

Läs kriterierna för våra projektbidrag på www.kulturosterbotten.fi/projektbidrag! Du kan också kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Problem med ansökan?

Vid problem skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  tfn. 044 7503134.
OBS! Kontrollera e-post för kopia av ansökan.