Ansökan om projektbidrag 2019


Ansökan stängs om:

Dagar
Tim
min
Sec

Projektbidrag 2019

Läs anvisningarna innan du fyller i ansökan! Fyll i ansökan omsorgsfullt! Endast fullständiga ansökningar behandlas.
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning https:// eller http:// saknas
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
KulturÖsterbotten beviljar projektbidrag för regionala projekt, med vilket avses att projekten ska ha verksamhet i fler än en kommun eller på något annat sätt ha en regional betydelse på samkommunen SÖFUK:s område (det vill säga i Svenska Österbotten). Projektbidrag beviljas endast projektaktiveter, inte som allmänt verksamhetsbidrag. Projektet bör vara förenligt med Kulturprogram Österbotten.

0/100

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

0/1000

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

0/1000

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

0/1000

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

0/1000

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
4a. Projektets budget – Utgifter
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Kontrollera summan med ansökt bidrag

0/500

Ogiltig inmatning
4b. Inkomster
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

0/500

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning